Monday, 10 April 2017

U rupi za bolje sutra...

Uvek sam težio napretku... Valjda je to ono što čoveka tera da stalno radi na sebi, da krene od nule i popravi svoj renk. Vala sam ga i popravio... ne tako davno jedna brnjica i sprava već mnogima poznata kao lopata usadi ti misao da si najebo. Možda i jesam, međutim Perica mi rekao da moram još više da učim.... I zato sam večeras odlučio da ću da budem pravi, onaj najbolji.... Nisam se setio šta još treba da učim pa se nešto razmišljam da taj Finski i nije tako loš...

P:S. za ovaj posao od 5 sati dnevnica 5000... Neće niko...